divendres, 4 de juny de 2010

Treball forma i assessora més de 3.100 persones emprenedores i promou la creació i consolidació de 589 microempreses amb 1.030 llocs de treball al Vallès Occidental

Treball forma i assessora més de 3.100 persones emprenedores i promou la creació i consolidació de 589 microempreses amb 1.030 llocs de treball al Vallès Occidental

En concret, a la comarca s’han creat 283 empreses que han generat 632 llocs de treball i s’han consolidat 306 empreses que han mantingut 398 llocs de treball
 
Un total de 15 entitats donen suport a les persones emprenedores a la comarca del Vallès Occidental a través de la Xarxa Inicia
El Departament de Treball ha format i assessorat un total de 3.131 persones emprenedores i ha promogut la creació i consolidació de 589 microempreses (0 a 9 treballadors) a la comarca del Vallès Occidental des de que es va posar en marxa el Pla Inicia per a la creació d’empreses (segon semestre 2008 – 2009). En concret, en aquest període s’han iniciat 283 noves activitats que han generat 632 llocs de treball, mentre que s’han consolidat 306 empreses que han mantingut 398 llocs de treball. En total les actuacions de la Xarxa Inicia han permés la creació i consolidació de 1.030 llocs de feina.
 
El Pla Inicia dóna suport a les persones emprenedores i l’autoocupació a Catalunya amb l’objectiu de potenciar la creació de més i millors empreses. Aquest pla engloba de forma integral el suport a l’activitat emprenedora en totes les fases de la creació d’empreses, des de la sensibilització en les etapes formatives fins a la consolidació empresarial.
 
Aquest Pla per a la creació d’empreses es materialitza en tot el territori en la Xarxa Inicia, que compta amb el suport al Vallès Occidental de 15 entitats: Ajuntament de Barberà del Vallès – Fundació Barberà Promoció; Ajuntament de Castellar del Vallès; Ajuntament de Cerdanyola del Vallès – Departament de Promoció Socioeconòmica; Ajuntament de Matadepera; Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; Ajuntament de Sant Quirze del Vallès – Promoció Econòmica; Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda – Granja Soldevila; Foment de Terrassa; Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí; Promoció Econòmica – Ajuntament de Sabadell (Vapor Llonch); Cecot; Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell; Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa; Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries; i Cp’Ac - Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya.
 
Actuacions Xarxa Inicia al Vallès Occidental (segon semestre 2008 – any 2009)
 
Accions
Persones beneficiàries
Formació
57
1.279
Assessorament
2.996
1.852
Empreses creades
283
632
Consolidació d’empreses
306
398
Total recursos destinats
358.199 euros
 
 
Assessorament i formació
El Departament de Treball, a través de les 15 entitats col·laboradores que té al Vallès Occidental, va dur a terme un total de 3.053 accions d’assessorament i formació que van beneficiar 3.131 persones emprenedores.
 
Suport a la Xarxa Inicia
 
Des del Departament de Treball s’ha apostat també per millorar la formació dels tècnics i tècniques que assessoren als emprenedors a través de les entitats col·laboradores de la Xarxa Inicia. En aquest sentit, s’han fet un total de 17 càpsules formatives de dos nivells, bàsic i d’especialització, en les que han participat un total de 200 tècnics d’arreu de Catalunya.
 
El pla de màrqueting, finançament i pla econòmic financer, responsabilitat social empresarial, creació i funcionament de cooperatives i societats laborals, així com modalitats i ajuts a la contractació, són alguns dels continguts del nivell bàsic. Pel que fa al nivell més especialitzat els tècnics han rebut formació sobre gestió estratègica de l’empresa, anàlisi econòmico–financera, networking, tècniques de negociació, e-commerce i coaching, entre d’altres.
 
Nou portal
 
D’altra banda el Departament de Treball ha posat en marxa el portal Inicia (http://www.inicia.gencat.cat) per a totes les persones emprenedores. L’objectiu d’aquest nou portal és que totes aquelles persones que volen posar en marxa un negoci o que ja l’han posat en marxa i volen que creixi i es consolidi trobin en aquest portal els serveis i recursos més adaptats a les seves necessitats. A més aquesta nova eina dóna cobertura a tot el territori.
 
El portal permet als emprenedors fer diferents gestions en línia, com per exemple tutories amb un tècnic, realitzar el pla d’empresa així com rebre assessorament i informació. El portal també està pensat per a que el personal de les entitats pugui treballar en xarxa. 
 
El portal té una estructura senzilla i està composat per tres grans blocs que configuren les diferents etapes de tot procés emprenedor: la motivació d’emprendre, la creació de l’empresa i el creixement i consolidació del projecte empresarial. En cadascun d’aquests eixos clarament diferenciats s’hi poden trobar des d’experiències emprenedores, aplicatius per avaluar els projectes, les passes a seguir per crear una empresa, com innovar i com internacionalitzar el negoci.
 
A més dels tres grans blocs també hi ha una secció d’actualitat, on hi ha una agenda i notícies relacionades amb l’emprenedoria, i un apartat sobre les activitats de formació. També hi ha un mapa que inclou les 170 entitats que es troben repartides a tot Catalunya -15 de les quals al Vallès Occidental-, que treballen en xarxa i que complementen de forma presencial l’assessorament i suport ofert a través del portal.
 
El portal compta amb un banc de casos i una selecció de programes específics de creació d’empreses com són els de dones emprenedores, treball autònom, cooperatives i societats laborals i joves emprenedors.
 
FONT: Departament/s

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada